Tervetuloa Tampereen vanhempien vuosikokoukseen

Aika: 23.2.2023 klo 18.00

Paikka:  Tila Syrjä, Kulttuuritalo Laikku, 4. krs  (Keskustori 4, 33100 Tampere)

Toivotamme tervetulleeksi niin vanhempainyhdistykset, henkilöjäsenet kuin toiminnastamme kiinnostuneet.  Kokous on lähikokous ja tarjoilujen vuoksi toivomme ilmoittautumisia etukäteen.

Hallitustyöstä kiinnostuneille lisätietoja saatavissa sähköpostitse hallitus@tampereenvanhemmat.fi

Yhdistyksen sääntöjen mukaan Tampereen vanhemmat ry:n vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

ESITYSLISTA

 • Todetaan kokouksen laillisuus. 
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
 • Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta. 
 • Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta. 
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. 
 • Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintakauden hallintoa ja tilejä. 
 • Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus. 
 • Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintakautta varten. 
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten. 
 • Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä. 
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 


Ilmoittautumislomake:

Olen

Auta meitä suunnittelemaan  toimintaa

Mielestäni 2 tärkeintä asiaa mitä Tampereen Vanhemmat voisivat edistää kaupunkiin päin vuonna 2023