Kouluruokailukysely tamperelaisille vanhempainyhdistyksille

18.5.2022

Kouluruokailun järjestämisessä tärkeää on ruuan laadun lisäksi myös ruokailun järjestämiseen liittyvät kysymykset. Valtakunnallinen kouluruokailusuositus koskee myös ruokailun järjestämiseen liittyviä seikkoja, kuten ruokailun ajankohtaa ja ruokailuun käytettävää aikaa. Suositusten mukaisesti toteutettu ruokailu koulussa tarjoaa monipuolista, terveellistä ruokaa, silmäniloa, yhdessäoloa, seurustelua ja hyvää oloa. Se tukee lasten ja nuorten jaksamista, kasvua ja painon tervettä kehitystä.  

Tampereen vanhemmat ry kartoittaa tällä kyselyllä kouluruokailun järjestämistä Tampereella. Kyselyllä selvitetään, toteutuuko Tampereella suositusten mukainen kouluruokailu vai poiketaanko suosituksista? 

Tampereen vanhemmat ry:n tavoitteena on saada koko kaupunkia koskeva kuva kouluruokailun järjestämisestä. Vastaukset kootaan yhteen ja käydään läpi kaupungin fja kouluruokailuun liittyvien tahojen kanssa. 

*

10.8.2022 Kysely on suljettu, kiitos kaikista vastauksista. Seuraava vaihe on esittää tulokset kaupungille ja ruokapalveluiden tuottajille