Tampereen vanhemmat ry

Tampereen Vanhemmat ry on kesällä 2018 perustettu koulu- ja päiväkotirajat ylittävä kuntakohtainen vanhempainyhdistys. Keskitymme tekemään kunnallista vaikuttamistyötä lasten ja nuorten hyvinvointia koskevissa asioissa sekä kehittämään kunnassa toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyötä. Toimimme vanhempien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöfoorumina kuin myös vanhempien vaikuttamiskanavana. 

Tervetuloa mukaan toimintaan, löytyisikö seuraavista sinua kiinnostava tapa osallistua?

  • Työryhmätoiminta, tutustu ryhmiin täällä
  • Tapaamiset Tampereen kaupungin perusopetusjohdon ja oppilashuollon johdon kanssa 3 kertaa vuodessa.
  • Kaupunkiyhteistyön kehittäminen. Tavoitteenamme on monipuolinen ja säännöllinen yhteistyö kaupungin kanssa. Työvälineenä tässä käytetään Vanhempainliiton luomaa toimintamallia, jonka tarkoituksena on luoda positiivinen, kannustava ja kehittävä kumppanuus kunnan kanssa. Tähän projektiin saamme tuen ja fasilitoinnin Vanhempainliitosta. Huom. Saattaa vaatia päiväsaikaan tapahtuviin kokouksiin osallistumista
  • Viestintä. Säännöllisen epäsäännöllistä jäsentiedotteiden ja Face-postausten kirjoittamista tai Instagram-aktiivisuutta Tampereen vanhempien nimissä
  • Tapahtumat. Tapahtumajärjestelyjen koordinointi, tavoitteemme on järjestää 1-2 jäsentapahtumaa vuodessa. Lisäksi tavoitteenä on etsiä muiden tahojen järjestämiä tapahtumia, joiden kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä
  • Liikenneturvallisuus/Liikennepartio/Suojatiepäivystys. Tavoitteena vakiinnuttaa suojatiepäivystykset lukuvuoden alussa kaikkiin kouluihin. Suunnitelmissamme on myös koota infopaketti vanhempainyhdistyksille liikenneturvallisuus-teeman ympärille järjestettävistä tapahtumista. Kerätä yhteystietoja ja linkkejä aineistoihin. Aineistoa tarkoitus jakaa suoraan jäsenyhdistyksiin ja myös www-sivujemme kautta. 
  • Hallinto. Yhdistyksemme hallitus on todellinen näköalapaikka Tampereeseen, sillä kuulemme kuulumisia kaikista kaupunginosista, vertaistuki on taattu. Yhdistyksemme hallitus vastaa byrokratiasta ja päätöksenteosta ja hallitus kokoontuu 1-2 kuukauden välein, välillä etäyhteyksiä käyttäen. Hallitustoimintaan sitoudutaan vuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksemme on 
Suomen Vanhempainliiton jäsen. 

Vanhempainliitto on valtakunnallinen vanhempien osallisuuden ja kasvatusyhteistyön asiantuntijajärjestö.