Vaikuttamista. Vertaistukea. Verkostoitumista. Voimaa. Välittämistä.

Tutustu esitteeseemme klikkaamalla kuvaa.

Tampereen Vanhemmat ry on kesällä 2018 perustettu koulu- ja päiväkotirajat ylittävä kuntakohtainen vanhempainyhdistys.Keskitymme tekemään kunnallista vaikuttamistyötä lasten ja nuorten hyvinvointia koskevissa asioissa sekä kehittämään kunnassa toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyötä. Toimimme vanhempien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöfoorumina ja vanhempien vaikuttamiskanava. Yhdistys on Suomen Vanhempainliiton jäsen, ja toiminnassaan uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.  

Olemme kunnan yhteistyökumppani kodin ja koulun yhteistyössä mm. 

 • edistäen vanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • vahvistaen kunnan vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa
 • edistäen kasvatusyhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia.

Tampereen Vanhemmat 

 • seuraa kunnallista päätöksentekoa ja osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueellaan.
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
 • järjestää jäseniltoja ja -tapaamisia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
 • tiedottaa opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja vanhempainyhdistysten toiminnasta
 • pitää yhteyksiä opetushallintoon, muihin viranomaisiin ja kunnallisiin päättäjiin
 • toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa.  


  Tampereen Vanhemmat ry jäseniksi voivat liittyä kunnassa toimivat koulujen ja päiväkotien vanhempainyhdistykset sekä yksittäiset vanhemmat.  Jäsenyys on maksuton.  Jäsenhakulomake löytyy  täältä. Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemukset kokouksissaan.

  Tervetuloa mukaan!  

  Johanna Kivistö 
  Puheenjohtaja 


Yhdistyksemme on 
Suomen Vanhempainliiton jäsen. 

Vanhempainliitto on valtakunnallinen vanhempien osallisuuden ja kasvatusyhteistyön asiantuntijajärjestö.