Tampereen vanhempien koulurauhatyö palkittiin OP Hyvä työ -lahjoituksella

18.11.2021

Tampereen vanhemmat ry:n toiminta ja erityisesti koko koulurauhatyöryhmän työ sai merkittävän tunnustuksen, OP Tampereen Hyvä työ -lahjoituksen. 

Tampereen vanhemmat ry: puheenjohtaja Johanna Kivistö : "Lahjoituksen turvin aiomme kehittää Tampereen Vanhemmat ry:n toimintaa. Pyrimme edelleen kehittämään koulurauhatyötämme eli etsimme jatkuvasti keinoja puuttua koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan sekä edistää koulurauhaa Tampereen kouluissa. Jokaisella lapsella ja nuorella on tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi kouluarjessa sekä kokea koulunkäyntinsä turvalliseksi".

Lahjoituksen avulla yhdistys pääsee tekemään entistä konkreettisempia tekoja lasten ja nuorten hyväksi: "Suunnitteilla on aloittaa Tampereen kouluissa Koulun korva -toimintamallin pilotointi. Toimintamalli tuo vapaaehtoiset aikuiset kouluille, esimerkiksi välitunneille lisäämään lasten turvallisuuden tunnetta. Koulun korva on mukana välitunneilla lisäsilmä- ja -korvaparina seuraamassa lasten touhuja, juttelemassa ja leikittämässä," Kivistö jatkaa. 

Tiedonjako ja ratkaisuiden etsiminen on olennainen osa yhdistyksen toimintaa, koulurauhatyöryhmän vetäjä Jouni Nyyssölä: "Lähitulevaisuuden suunnitelmissamme on järjestää uudelleen kouluväkivaltawebinaari, jossa käsitellään lasten ja nuorten välistä väkivaltaa ilmiönä ja mietitään, kuinka voimme yhdessä toimia turvallisen arjen varmistamiseksi.  Webinaari on tarkoitettu sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille kuin vanhemmille sekä lapsille ja nuorille. Ensimmäinen keväällä 2021 pidetty webinaari oli menestys ja sen tallenteen voi kuunnella täällä".

Kuvassa Tampereen vanhemmat ry:n hallitusväkeä kesällä 2021. Puheenjohtaja Johanna Kivistö keskellä ja koulurauhatyöryhmän vetäjä Jouni Nyyssölä toinen oikealta.

OP Tampereen Hyvä työ  lahjoitukset 2021

OP Tampereen tämän vuoden Hyvä työ -lahjoituksilla tuetaan viittä eri tahoa: koulurauhaa edistävää Tampereen vanhemmat ry:tä, hoivakodeissa asuville ikäihmisille elämyksiä mahdollistavaa Arvokas vanhuus Arva ry:tä, nuorille ympäristötoimintaa järjestävää Luonto-Liiton Hämeen piirin Ekokipinä-hanketta, toiminnallista kuntoutusta tarjoavan Silta-Valmennusyhdistyksen Silta Gymiä, sekä moottoreista kiinnostuneiden lasten ja nuorten tuunauspajaa, Lempäälän Werstasta.

  • Arvokas vanhuus, Arva ry, 7 000 e: Hoivakodeissa asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen mm. juhlien ja retkien merkeissä
  • Luonto-Liiton Hämeen piiri, Ekokipinä -hanke, 5 000 e: Nuorten ympäristötoiminnan tukeminen ja nuorisotyön ympäristökasvatusosaamisen kehittäminen
  • Silta-Valmennusyhdistys ry, 4 000 e: Haastavassa elämäntilanteessa oleville nuorille suunnatun, toiminnallista kuntoutusta tarjoavan Silta Gym -monialaliikuntakeskuksen liikuntavälineiden uusiminen
  • Tampereen vanhemmat ry, 3 000 e: Kiusaamisen vastainen työ ja koulurauhan edistäminen tamperelaisten lasten ja nuorten parissa, erityisesti kouluissa vapaaehtoisten aikuisten tuella
  • Lempäälän Werstas - Lembois Werkstad ry, 1 000 e: Nuorten mopo- ja moottoripajan tarvehankinnat

Tampereen Vanhemmat ry on kesällä 2018 perustettu koulu- ja päiväkotirajat ylittävä kuntakohtainen vanhempainyhdistys. Se keskittyy tekemään kunnallista vaikuttamistyötä lasten ja nuorten hyvinvointia koskevissa asioissa sekä kehittämään kunnassa toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyötä. Yhdistys toimii vanhempien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöfoorumina ja vanhempien vaikuttamiskanavana.