Kouluruokailukysely tamperelaisille vanhempainyhdistyksille,  kevät 2022

Kysely on suljettu. Kiitos vastanneille. Tuloskoonnin linkki alempana tällä sivulla.

***

Kouluruokailun järjestämisessä tärkeää on ruuan laadun lisäksi myös ruokailun järjestämiseen liittyvät kysymykset. Valtakunnallinen kouluruokailusuositus koskee myös ruokailun järjestämiseen liittyviä seikkoja, kuten ruokailun ajankohtaa ja ruokailuun käytettävää aikaa. Suositusten mukaisesti toteutettu ruokailu koulussa tarjoaa monipuolista, terveellistä ruokaa, silmäniloa, yhdessäoloa, seurustelua ja hyvää oloa. Se tukee lasten ja nuorten jaksamista, kasvua ja painon tervettä kehitystä.  

Tampereen vanhemmat ry kartoittaa tällä kyselyllä kouluruokailun järjestämistä Tampereella. Kyselyllä selvitetään, toteutuuko Tampereella suositusten mukainen kouluruokailu vai poiketaanko suosituksista? 

Tampereen vanhemmat ry:n tavoitteena on saada koko kaupunkia koskeva kuva kouluruokailun järjestämisestä. Vastaukset kootaan yhteen ja käydään läpi kaupungin fja kouluruokailuun liittyvien tahojen kanssa. 

Yksi vastaus per vanhempainyhdistys riittää. Toivomme, että pystyisitte vastaamaan koko koulua koskevasti, keskustelemaan aiheesta yhdistyksessänne ja keräämään tietoa esimerkiksi haastattelemalla eri luokkien vanhempia. On tärkeä saada eri-ikäisten lasten vanhempien vastauksia. Aikaa vastaamiseen menee 5-7 minuuttia. 

Kaikkien vastanneiden vanhempainyhdistysten kesken arvotaan kokoustarjoilut hallituksenne kokoukseen (kolmelle yhdistykselle). Täytä siis viimeiseen kenttään yhteystiedot ja aktiivienne lukumäärä. 

 Parhaat kiitokset vastauksistanne

Tampereen vanhemmat ry:n hallitus