Monikulttuurityöryhmä

Tampereen Vanhemmat ry:lla on vuoden alusta 2023 aloitellut toimintaansa kaupungin laajuinen monikulttuuri työryhmä, tuttavallisemmin MoKu- MuCu. Ryhmän tarpeellisuus todettiin Maailma Tampereella – The World in Tampere -  monikulttuuritapahtumaa järjesteltäessä. Yhdessä tekemisessä on voimaa!

Työryhmä on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton ja jokaisen ryhmässä olevan tulee kunnioittaa toista ryhmän jäsentä ja hänen mielipiteitään. Noudattaa ryhmän yhteisiä pelisääntöjä.

Ryhmän tarkoituksena olisi lisätä tietämystä monikulttuurisuudesta,  yhdenvertaisuutta, syrjinnän vähentämistä kouluissa, sekä madaltaa maahanmuuttajaperheiden integroitumista ja osallistumista vanhempainyhdistyksen toimintaan. Sekä toimia vanhempien ja kaupungin välisenä vaikuttamiskanavana monikulttuurisessa Tampereessa.

Aloitteleva ryhmä toimii WA-keskusteluryhmänä,  missä vaihdetaan monikulttuurisuuteen liittyviä ajatuksia, jaetaan vinkkejä aiheeseen liittyvistä merkkipäivistä ja tapahtumista tamperelaisten vanhempien kesken. Ryhmän toiminnan sisältöä on tarkoitus suunnitella ryhmäläisten kiinnostuksen ja toiveiden mukaisesti alkaneen vuoden kuluessa.

Jos sinulla on kiinnostusta monikulttuurisesta vanhempainyhdistystoiminnasta voit liittyä ryhmän jäseneksi täyttämällä allaolevat tiedot. Ryhmään liittyminen ei edellytä sinulta hallituspaikkaa omassa vanhempainyhdistyksessä.

 Lisätietoja ryhmän ylläpitäjältä Kati Illahe.

hallitus@tampereenvanhemmat.fi

Ilmoittautuminen Monikulttuurityöryhmään

Lopuksi klikkaa lähetä :)