Tampereen vanhemmat ry toimii ja vaikuttaa 

Esimerkkejä Tampereen vanhemmat ry:n tekemästä vaikuttamistyöstä 
(tilanne 13.1.2023, yhdistys perustettu kesällä 2018)
Yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa

 • Vuodesta 2022 alkaen säännölliset tapaamiset kaupungin perusopetuksen ja oppilashuollon johdon kanssa 3 kertaa vuodessa
 • Tapaamiset ja muu yhteydenpito kaupungin edustajien kuten lapsiasiamiehen kanssa
 • Kysely-yhteistyö (tulosten jako kaupungin tietoon), uusimpana keväällä 2022 tehty kysely kouluruokailun järjestämisestä. Aiempia kyselyitä alempana.
 • Osallistuminen Digione-järjestelmän suunnittelukokouksiin tuoden huoltajien&vanhempien näkökulmaa
 • Tampereen vanhemmat ry valittiin edustamaan Tampereen lapsi- ja perhejärjestöjä Tampereen Järjestöedustamossa kaudelle 2021-2022. Työ jatkuu 2023.
 • Osallistuminen Unicef lapsiystävällinen kunta -työryhmiin tuoden vanhempien ääntä esiin. Hanke alkoi syksyllä 2021, kestää noin 2023-2024 asti.
 • Tapahtuma yhteistyössä Suomen Vanhempainliiton kanssa:
  "Kohti parempaa kodin ja koulun yhteistyötä Tampereella" 7.10.2020. Paikalla sivistysjohtoa, rehtoreita ja myös lähikuntien vanhempaintoimijoita.

Maakunnallinen vanhempainyhdistysten yhteistyö

 • Tampereen vanhemmat on ollut aktiivisessa roolissa synnyttämässä Pirkanmaan vanhemmat -verkostoa . Ryhmä toimii kuntarajat ylittävänä keskusteluryhmänä ja myös tapaamisia on järjestetty. Ryhmällä on edustuspaikka järjestöjen sote-ryhmässä.
 • Tampereen vanhemmat oli mukana Tampereen kaupungin koordoinoiman maakunnallisen  "Oppilashuolto ja hyvinvointialuesiirtymä - kysely vanhempainyhdistyksille" suunnittelussa ja tulospurussa (2022-2023). Työssä mukana monen kuunnan vy-toimijoita.

Työryhmätoiminnalla tartutaan konkreettisiin asiakokonaisuuksiin

Kouluruokailuun liittyvä vaikuttaminen

 • Kysely kouluruokailun järjestelyistä tehtiin keväällä 2022. Tulosten purku kaupungin kanssa syksyllä 2022.

Koulurauhan edistäminen, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy

Oppilashuoltoon liittyvä vaikuttaminen (huoli resursoinnista), talvi 2021

Kyselyt keväällä 2020 (kun korona alkoi)

Haluatko mukaan toimintaan? 

Lisätietoa sähköpostitse hallitus @ tampereenvanhemmat.fi. Voit myös liittyä työryhmiimme.