Osoita tukesi kiusaamattomuudelle ja kaveritaidoille 

Lapsen oikeuksien viikolla 20. - 26.11.2023 teemana on lapsen oikeus hyvinvointiin. Jokainen meistä voi luoda hyvinvointia ympärilleen olemalla välittävä. Voit osoittaa välittämisesi esimerkiksi hymyilemällä, tervehtimällä muita, pistämällä riidan poikki, puhumalla ystävällisesti tai kutsumalla yksin olevan mukaan porukkaan. Pienetkin teot ja eleet ovat tärkeitä!

Jokainen meistä aikuisista voi olla turvallinen aikuinen kohdatessaan lapsia ja nuoria. Aikuisten velvollisuus on tukea lasten kaveritaitoja ja puuttua kiusaamiseen! Käymällä läpi lapsen oikeuksien koulutuskokonaisuuden ymmärrät paremmin millaista tukea lapset ja nuoret näissä asioissa tarvitsevat. 

Toimintavinkit Pukeudu keltaiseen-päivälle


Kaveritaidoissa ja kiusaamattomuudessa on aina jotain uutta harjoiteltavaa. Keräsimme tähän alle toimintavinkkejä joita voitte hyödyntää pukeudu keltaiseen-päivänä.

- Pitäkää kaveritaito ja kiusaamattomuus-teemainen aamuhetki

- Pitäkää Yhteishenkeä kohottava välitunti Mannerheimin lastensuojeluliiton lapsilta ja nuorilta keräämien ideoiden perusteella.

- Piirtäkää tai askarrelkaa aiheeseen sopiva sarjakuva tai juliste koululle ripustettavaksi

- ripustakaa valmiita kaveritaitojulisteita koululle Toimi näin kiusaamistilanteessa Oppilaat A4 (oph.fi) (Toimitamme mukaan ilmoittautuneille vanhempainyhdistyksille neljä kappaletta A3-kokoisia julisteita. Ilmoittaudu mukaan.)

- Hankkikaa vanhempainyhdistyksessä keltaiset tikkarit tai muita teemaan sopivia herkkuja kaikille koululaisille

- Järjestäkää yhteinen kävely lapsille ja aikuisille kiusaamattomuuden puolesta tai keksikää jokin muu aiheeseen liittyvä haaste.

- Viestikää aiheesta somessa tai lähettäkää viestiä vanhemmille aiheesta Wilmassa.

- Opiskelkaa yhdessä tai erikseen lapsen oikeuksista LapsenOikeudet365-sivustolta. Opiskelukokonaisuudet ovat lyhyitä ja helppoja. Jokainen tutustumisosion läpikäynyt voi pyytää itselleen siitä diplomin sähköpostiinsa.

- Lukekaa ja keskustelkaa koulun, oppilaitoksen tai kaupungin kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisemisen suunnitelmasta. Millaisia käytännön toimia niissä mainitaan? Ovatko lapset/nuoret saaneet suunnitelmassa kuvattua apua?