Vanhemmalta vanhemmalle: kootut vinkit kiusatun lapsen tukemiseen

Tampereen Vanhemmat ry on Tampereen kuntatason vanhempainyhdistys, jonka jäseninä on jo 3/5  tamperelaisista vanhempainyhdistyksistä. Yhdessä haluamme vaikuttaa lasten ja perheiden hyvinvointiin ja yhteistyöhön koulujen ja kotien välillä. Tampereen Vanhemmat ry:n alla on muodostettu Koulurauhatyöryhmä, joka on koonnut vinkkejä vanhemmille, joiden lapset ovat kokeneet kiusaamistilanteita.


Haluatko mukaan toimintaan? Täältä löydät lisätietoa koulurauhatyöstämme . tervetuloa myös liittymään jäseneksi tai kannatusjäseneksi.


Kiusataanko lastasi koulussa?

Suhtaudu asiaan vakavasti. Rauhoitu kuuntelemaan - ota lapsi lähellesi.

Selvitä rauhallisesti, mitä on tapahtunut. Tee muistiinpanoja.

Kerro lapsellesi, että kiusaaminen on väärin ja että autat lastasi.

Ota yhteyttä kouluun (rehtoriin/opettajaan/koulukuraattoriin/terveydenhoitajaan).

Ole lapsen tukena.

Älä uskottele itsellesi, että kiusaaminen loppuu itsestään.

Huomaa, että joskus molemmat osapuolet voivat kokea olevansa kiusattuja.

Keskustele lasten ystävien ja sisarusten kanssa - voit myös ottaa yhteyttä kiusaajan vanhempiin.

Ole yhteydessä koulun vanhempainyhdistykseen. On tärkeää, että hekin tietävät tapahtuneesta, varsinkin jos kyse on koulun oppilaiden väliset "sattumukset". 

Väkivaltatilanteissa ota yhteys poliisiin ja/tai lastensuojeluun.


Tukea on tarjolla - älä jää yksin:

(linkit ja numerot tarkistettu 16.2.2024)

Opetushallituksen Ei kaikelle väkivallalle

https://www.oph.fi/fi/ei-kaikelle-vakivallalle

Opetushallituksen uudelle Ei kaikelle väkivallalle -verkkosivustolle on koottu tietoa, ohjeita ja työkaluja siihen, miten tällaiset teot ja tilanteet tunnistetaan, miten niitä ehkäistään ja miten niihin voidaan puuttua varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.  (julkaistu 25.1.2023)


Turvallinen koulu - Tampereen kaupunki

https://www.tampere.fi/koulutus/perusopetus/turvallinen-koulu


Kiusatut

www.kiusatut.fi

Maakunnallinen tuki-ja neuvontapiste. Kriisiapua ja jälkihoitoa kiusatuille ja heidän läheisilleen.Yli 15-vuotiaille ( yksilötyö & ryhmät)


Perheohjaus

https://www.pirha.fi/palvelut/lasten-ja-perheiden-palvelut/apua-ja-tukea-vanhemmuuteen-ja-lapsen-kehitykseen/perheohjaus

Varhaisen tuen perheohjaus on tarkoitettu pirkanmaalaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Palvelu on maksutonta ja työskentely perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Perheohjaaja pyrkii yhdessä perheenne kanssa löytämään konkreettisia keinoja helpottamaan arkeanne, sekä tunnistamaan ja vahvistamaan perheenne omia voimavaroja.


Etsivä työ  

https://www.tampere.fi/nuoret/etsiva-nuorisotyo

Tukea avun tarpeessa oleville 13-29v nuorille


SPR Nuorten Turvatalo

Tampereen Nuorten turvatalo toimii nuorten kriisityön keskuksena Nordea pankin talossa osoitteessa Hämeenkatu 22 C, 4. kerros.

https://rednet.punainenristi.fi/node/30852

Keskusteluapua nuoren ja perheen kanssa


Mannerheimin lastensuojeluliitto

mll.fi Vanhempainnetti. Paljon tietoa, artikkeleita, apua, yhteystietoja
https://www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/kiusaaminen/kiusaaminen-mita-vanhemmat-voivat-tehda/
https://www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/kiusaaminen/


Mieli ry: maksuton kriisipuhelin

MIELI ry:n Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111. Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti.

Kriisipuhelin auttaa esimerkiksi silloin, kun
-elämäsi on juuri muuttunut ja sinun on paha olla,
-olet kokenut järkyttävän tapahtuman,
-koet, ettet jaksa yksin pelon, huolen tai surun kanssa,
-sinulla on itsetuhoisia ajatuksia tai
-olet huolissasi läheisestäsi.


Poliisi

Pahoinpitely-, varkaus-, uhkailu- ja vahingontekotapauksissa

https://poliisi.fi/jouduitko-rikoksen-kohteeksi

https://poliisi.fi/nettiohjeet-lapsille-ja-nuorille


Ankkuritoiminta


Moniammatillista yhteistyötä, jolla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja estetään ennalta rikollisuutta. Toiminnalla pyritään myös estämään väkivaltaiseen ekstremismiin radikalisoitumista.  Työtä tehdään tiimeissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimesta. Poliisissa ankkuritiimejä on jokaisella poliisilaitoksella.  https://poliisi.fi/ankkuritoiminta-nuorten-tukena


Lastensuojelu (Pirkanmaa)


"Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä joko 

https://www.pirha.fi/palvelut/lasten-ja-perheiden-palvelut/lastensuojelu/lastensuojelun-yhteystiedot


Lasten oikeusasiamies


Lapsi tai nuorikin voi tehdä kantelun oikeusasiamiehelle

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/lasten-ja-nuorten-sivut


Lapsiasiavaltuutettu


Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista. Lapsiasiavaltuutettu varmistaa, että lasten asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja päätöksenteossa.

https://lapsiasia.fi/etusivu


Opas vieraskielisille

Oppaasta ja videoista vanhemmat saavat selkokielellä tietoa kiusaamistilanteiden tunnistamisesta sekä toimintatapoja puuttua kiusaamiseen.

Opas on julkaistu selkokielellä ja lisäksi oppaasta on tehty kieliversiot 11 eri kielellä. Kielet ovat selkoruotsi, venäjä, viro, somali, arabia, persia, turkki, kiina, albania, kurdi ja englanti.

Lisäksi aiheesta on julkaistu YouTube-videot somaliksi, arabiaksi ja kurdiksi

https://kotoutuminen.fi/-/etno-julkaisi-vieraskielisille-selkokielisen-oppaan-koulukiusaamisesta

Kouluväkivaltawebinaari - Ilmiöistä ratkaisuihin. Tallenne ja materiaalit


Tampereen vanhemmat ry, Tampereen kaupunki, Suomen Vanhempainliitto ry ja Vanhempaintoiminnan mentorit ry järjestivät keväällä 2021 yhteistyössä webinaarin vanhemmille ja lasten ja nuorten kanssa työskenteville ammattilaisille. 

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen elämään ja olla joutumatta minkäänlaisen väkivallan kohteeksi koulussa tai vapaa-ajalla. Kaikilla aikuisilla on yhteinen vastuu lasten ja nuorten turvallisuudesta.  Webinaarissa käsitellään lasten ja nuorten välistä väkivaltaa ilmiönä ja mietitään, kuinka voimme yhdessä toimia turvallisen arjen varmistamiseksi.   

Tallenne ja materiaali löytyvät täältä

Tampereen Vanhemmat ry on kesällä 2018 perustettu koulu- ja päiväkotirajat ylittävä kuntakohtainen vanhempainyhdistys. Se keskittyy tekemään kunnallista vaikuttamistyötä lasten ja nuorten hyvinvointia koskevissa asioissa sekä kehittämään kunnassa toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyötä. Yhdistys toimii vanhempien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöfoorumina ja vanhempien vaikuttamiskanavana.  Saat meihin yhteyden lähettämällä sähköpostia hallitus@tampereenvanhemmat.fi