Kouluväkivaltakokemusten kartoitus Tampereella, syksy 2021

Tampereen Vanhemmat ry kartoitti vanhempien kokemuksia 1.8.2020 -15.10.2021 lasten ja nuorten kokemasta, näkemästä ja tekemästä väkivallasta niin koulu- kuin vapaa-ajalla. 

Koonti vastauksista löytyy täältä