Tilaisuuden materiaalit

Tuloskooste Vanhempien Barometri – toinen aste
Vanhempien kanssa on tehtävä yhteistyötä myös toisella asteella, tiivistelmä ja kalvoesitys
https://vanhempainliitto.fi/2023/04/17/vanhempien-barometri-toinen-aste/

Lähtölaukaus: Kotien ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyö vauhtiin. Tapahtuma Tampereella 24.4.2023. 

Oppivelvollisuus-uudistus loi entistä suuremman tarpeen kotien ja oppilaitosten väliselle yhteistyölle: Nuoren siirtyessä toiselle asteelle itsenäisyys ja vastuu omista opinnoista lisääntyvät, mutta vanhemmat ja huoltajat ovat edelleen vastuussa opintojen suorittamisesta siihen asti kunnes nuori täyttää 18 vuotta. Suomen Vanhempainliiton teettämässä toisen asteen Vanhempainbarometrissä kävi ilmi, että kodeissa ei ole riittävästi tietoa ja välineitä nuorten opiskelun tukemiseen peruskoulun jälkeisissä opinnoissa.  

Nyt on oikea aika luoda uutta pohjaa vanhempaintoiminnalle toisella asteella Pirkanmaalla.

  • Millaisena kodin ja koulun välinen yhteistyö näyttäytyy lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa?  Mitä toiveita oppilaitoksissa on? Millaista yhteistyön pitäisi olla?
  • Miten vanhemmat voivat tukea nuortaan lukio- tai ammattiopinnoissa,  tiellä itsenäiseen elämään ja aikuisuuteen? 
  • Mitä toimivia käytäntöjä on jo olemassa  Pirkanmaan lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa? Mitä muutoksia tarvittaisiin? Miten niitä voisi suunnitella ja edistää yhdessä koulujen ja kotien yhteistyönä? 

KUTSU:

Pirkanmaan kuntakohtaiset vanhempainyhdistykset yhdessä Suomen Vanhempainliiton ja Pirkanmaan toisen asteen koulutuksenjärjestäjien kanssa kutsuvat sinut mukaan kehittämään pirkanmaalaista kodin ja koulun yhteistyötä  24.4.2023 klo 17-19  Tredun Santalahdentien toimipisteen Satama-tilaan (Santalahdentie 10). Tilaisuuteen voi myös osallistua etänä. 

Illan ohjelma on rento ja keskusteleva. Teemaan johdattaa Suomen Vanhempainliiton Chillisti-hankkeen asiantuntijat Ville Koikkalainen ja Minna Palmu. He esittelevät toisen asteen Vanhempainbarometrin tuloksia erityisesti Pirkanmaan näkökulmasta (1000 huoltajan vastausta!) . Kuulemme myös  Tredun koulutusjohtaja Virpi Siirasen ja Tredun opiskelijakuntaa edustavan Mervi Junno-Uskin sekä lukion ja vanhemman puheenvuoron. 

Tilaisuus on tarkoitettu niin kotiväelle, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten henkilökunnalle kuin nuorillekin. Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan kanssamme miten koti ja koulut voivat yhdessä tukea nuorten hyvinvointia ja oppimista toisen asteen opinnoissa Pirkanmaalla!