Kouluväkivaltatapauksissa vanhemmat toivovat varhaista puuttumista, yhteistyötä sekä selkeitä toimintaohjeita.  

Tamperen vanhemmat ryn teettämän kouluväkivaltakartoituksen mukaan (syksy 2021) vanhemmat kokevat, että kouluväkivaltaan sekä etenkin lievempään kiusaamiseen suhtaudutaan välinpitämättömästi koulun puolelta.

"Asioita ei mielestäni oteta riittävän vakavasti. Lastani kohtaan on ollut vakavaakin väkivaltaa, mutta koulussa asia on hoidettu vain lasten kesken nopealla keskustelulla, eikä vanhempia ole otettu koululle keskustelemaan, vaikka olen ilmaissut haluni siihen. Olen tehnyt kahdesti rikosilmoituksen väkivallan vuoksi."

Viikoittaista kouluväkivaltaa raportoitiin jokaiselta koulualueelta sekä lähes jokaiselta luokka-asteelta. Kartoitukseen vastanneiden vanhempien näkökulmasta koulun toiminta jättää toivomisen varaa niin tiedotuksen, puuttumisen kuin seurausten saralla. Erityisesti heikko tiedonkulku kodin ja koulun välillä nousi esille vastauksissa. Joissain tapauksissa tieto väkivaltatilanteesta oli tullut vanhemmille ainoastaan lapsen kautta.

“Välitunneilla on levotonta ja turvatonta vaikka oma lapseni onkin vain sivustaseuraaja. Tästä on kertonut myös muiden perheiden lapset. Asiasta ei keskustella koulussa oppilaiden kanssa ja tieto kulkeutuu kotiin lasten kautta. Todella huolestuttavaa!”

Lisää tukea kaivattiin koulun puolelta. Etenkin tilanteissa, joissa perheen oma lapsi oli käyttänyt väkivaltaa, vanhemmat tunsivat jäävänsä yksin. Jopa lastensuojeluilmoituksen jälkeen tuen saaminen lapselle on ollut vaikeaa.

“Kun ympäristö on kauttaaltaan väkivaltainen niin se leviää. Jos lasta lyödään niin lapsi lyö takaisin. Kierre on valmis. Koululta ei viestiä ole tullut mutta eilen lapseni koko illan valitti kipeää mahaa kun kolme luokkakaveria oli käynyt kimppuun. Tänään häntä oli tönitty ja oli nähnyt kun luokkatoveri löi toista luokkatoveria.”

Vanhemmat kaipaavat selkeää ohjeistusta miten toimia kun oma lapsi joutuu väkivallan kohteeksi.


Kaupungin ohjeistuksen mukaan (https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/esiopetus-ja-perusopetus/hyvinvointi/kiusaaminen.html , luettu 10.11.2021 klo 10.40) jokaiselta koululta tulisi löytyä niin kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastainen suunnitelma kuin kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli, jonka tulisi olla jokaisen oppilaan, huoltajan ja koulun aikuisen tiedossa. 

“Pitäisi saada selkeämmät ohjeet, miten toimia ja mihin ottaa yhteyttä, jos väkivalta on kohdistunut omaan lapseen.”

Tampereen Vanhemmat ry:n vanhempainyhdistysten verkoston perusteella ei kovin monessa koulussa tätä suunnitelmaa ja toimintamallia oltu esitelty vanhemmille. Kouluväkivaltakartoituksen pohjalta tiedämme väkivaltaa esiintyvän ihan jokaisella koulualueella. Yhtenäisten toimintatapojen nimissä esitämme, että Tampereen kaupunki laatii tiiviin ja käytännönläheisen muutaman askeleen kiusaamiseen puuttumisen toimintamallin, joka on helppo ottaa osaksi jokaisen tamperelaisen koulun arkea ja joka koulujen on helppo tiedottaa koteihin. Mallin tulisi sisältää ohjeet koululle toiminnasta ja viestinnästä sekä vanhemmille ohjeet mitä tehdä jos lapsi kertoo väkivallasta tai muusta epäasiallisesta toiminnasta koulupäivän aikana.