Avoin kirje ja adressi: Koulurauha kuuluu kaikille tamperelaisille koululaisille

Arvoisa pormestari, arvoisat apulaispormestarit sekä hyvät Tampereen nykyiset ja tulevat kuntapäättäjät 2021! 

Jokainen kiusattu, syrjäytynyt ja huostaanotettu lapsi ja nuori on liikaa. Teillä tulevat kuntapäättäjät on seuraavalla valtuustokaudella mahdollisuus vaikuttaa, että nämä tapaukset eivät tule enää lisääntymään. Lapset ja nuoret tarvitsevat teitä nyt enemmän kuin koskaan! 

Nuorisotilastot.fi -sivustolta olemme selvittäneet kiusaamisen vastaista työtä tehdessämme lukuja, jotka eivät mairittele Tamperetta. (lähde https://nuorisotilastot.fi/101/visualisointi/kuntien-nuorisityo/
Nuorisotyön nettokäyttömenot yhtä nuorta kohden ovat Tampereella noin 59 euroa. Muissa isoissa  kaupungeissa vastaavat luvut ovat Oulussa 89 euroa, Espoossa 105 euroa, Vantaalla 115 euroa, Turussa 118 euroa ja Helsingissä peräti 149 euroa. Miksi Tampereen kokoisessa kaupungissa ei satsata  nykyistä enemmän nuoriin ja nuorisotyöhön? 

Vuoden 2020 alussa käynnistyi kaupunkitasoinen Tampere Junior-kehitysohjelma, jonka tavoitteena on  lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointierojen kaventaminen Tampereen eri asuinalueilla.  Kehitysohjelma kestää vuoden 2023 loppuun ja se koostuu useista eri osaprojekteista. 

Tampereen kaupunki haki ja valittiin UNICEFin Lapsiystävällinen kunta-kehittämistyöhön seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Lapsiystävällinen kunta-malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Kehittämistyön avulla kunnissa opitaan löytämään oikeita ratkaisuja lasten ja nuorten arjen ja hyvinvoinnin parantamiseen. Erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumista arvioidaan ja edistetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lapsiystävällinen kunta-kehittämistyö on osa Tampere Junior-kehitysohjelmaa. Iloksemme Tampereen Vanhemmat ry on kutsuttu osaksi Lapsiystävällinen kunta-koordinointiryhmää. 

Toivomme, että Tampereen Vanhemmat ry otetaan jatkossakin niihin kaupungin kehitysohjelmiin mukaan, joissa edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden arjen sujumista, hyvinvointia ja hyvinvointierojen kaventamista. 

Seuraaviin ongelmiin ja haasteisiin tarvitaan enemmän taloudellista tukea ja resursseja 
Tampereen kaupungilta: 
● lisää turvallisia aikuisia kouluihin ja nuorisotyöhön 
● lisää koulupsykologeja, kuraattoreita, opettajia ja koulunkäynninohjaajia 
● oppilashuollon ja nuorten mielenterveyspalvelujen jonot purettava 
● opettajille työkaluja puuttua kiusaamiseen sekä kouluväkivaltaan, esim. Aseman Lasten K-0 hanke 
● liikkuvalle nuorisotyölle auto sekä siihen henkilökunta, esim. Walkers-auto tai Pirkkalan tapaan Siili-auto. 
● tapahtumia sekä tiloja, jotka yhdistävät ihmiset kulttuureista riippumatta 
● tukea päihdeperheille 


Monet näistä ongelmista ja haasteista ovat myös päällekkäisiä. Tässä vielä pohdintojamme mahdollisista keinoista puuttua ongelmiin: 
● Syrjäytyminen on kiusaamiselle altistava tekijä. Palkataan aikuisia etsimään ja tukemaan syrjäytyneitä, esimerkiksi kerhotoiminnan kautta. 
● Keskusteluissa toistuu usein kortteli- ja koulupoliisi. Tulee selvittää Tampereen kaupungin ja  poliisin välistä yhteistyötä. 
● Lisää koulunkäynninohjaajia, opettajia, kuraattoreita, koulupsykologeja sekä psykiatreja. 
● Hoitoon pääsyn ajat eivät nyt toteudu lain mukaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa. Terveydenhuoltolaki 2010/1326 53§. 
●  Lisää nuorisotyöntekijöitä. Koulujen ulkopuolellekin tarvitaan lisää aikuisia välittämään lapsista ja nuorista. Liikkuvasta nuorisotilasta on erinomaisia kokemuksia naapurikunnista, mm. Pirkkalasta ja Kangasalta. 
●  Lisää aikuisia koulujen välitunneille. Kaikkien välituntivalvojien ei tarvitse olla opettajia, vaan siihen riittää luotettava ja vastuullinen aikuinen. 
●  Lisää työkaluja kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumiseen. Kouluihin tulee luoda matalan kynnyksen välittämisen ja puuttumisen kulttuuri. 
●  Miten eri kulttuureista ja taustoista tulevat saadaan hyväksymään toisensa? Kulttuureista ja erilaisista tavoista kertominen. 
●  Kaikista taustoista tulevien vanhempien yhteistyötä ja osallisuutta koulun sekä toistensa kanssa pitää tukea sekä lisätä. Vanhempien tietoisuutta koulun nykyarjesta tulee lisätä. 
●  Somekiusaamisen ehkäiseminen. Valistusta tarvitaan jo päiväkodista lähtien. 
●  Miten saadaan vanhemmat, joilla itsellään on ongelmia (esimerkiksi perheväkivaltaa 
tai päihdeongelma), avun piiriin? 
● Tapahtumia koululaisille ja aikuisille. Yhdessä ollessa lapset kokevat, että heistä välitetään. Kun oppii tuntemaan toisen, on helpompi hyväksyä hänet, vaikka hän olisi erilainen. 
● Verkostojen ja yhteisöjen luominen. Yhteisönä pystytään puuttumaan asioihin 
paremmin. 

Haastamme teidät etsimään ratkaisuja koulurauhan parantamiseen Tampereella sekä toimimaan ongelmien ratkaisemiseksi. Osoita tukesi allekirjoittamalla oheinen adressi koulurauhan puolesta.

Tampereen vanhemmat ry Hallitus

Tampereella, toukokuussa 2021

__

Tampereen Vanhemmat ry on kesällä 2018 perustettu koulu- ja päiväkotirajat ylittävä kuntakohtainen vanhempainyhdistys. Se keskittyy tekemään kunnallista vaikuttamistyötä lasten ja nuorten hyvinvointia koskevissa asioissa sekä kehittämään kunnassa toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyötä. Yhdistys toimii vanhempien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöfoorumina ja vanhempien vaikuttamiskanavana.