Tampereen vanhemmat ry:n vuosikokous 2024

Kiinnostaako hallitustyö? Entä merkityksellinen vapaaehtoistyö kaupungin lasten, nuorten ja perheiden hyväksi? 

Tampereen vanhemmat ry on kuntakohtainen vanhempainyhdistys, joka edustaa kymmenien tuhansien tamperelaisten lasten ja nuorten perheitä. Yhdistys on mukana vaikuttamassa myös Pirkanmaan maakuntatasolla.

Tervetuloa osallistumaan vuosikokoukseen!
Aika: 7.3.2024 klo 18.00. Kahvitarjoilu 17.30.
Paikka: Kumppanuustalo Artteli, Mustalahdenkatu 22, Tampere

Kokouksessa normaalit sääntömääräiset asiat ja tietysti on mahdollista päästä mukaan myös hallitustyöhön. Hallituksemme muodostaa vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta jäsentä sekä 0-4 varajäsentä (toimintakausi 1 vuosi). 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan Tampereen vanhemmat ry:n vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

ESITYSLISTA

 • Todetaan kokouksen laillisuus. 
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
 • Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta. 
 • Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta. 
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. 
 • Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintakauden hallintoa ja tilejä. 
 • Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus. 
 • Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintakautta varten. 
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten. 
 • Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä. 
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Jos kiinnostus herää, nykyiset hallitusjäsenet kertovat mielellään lisää hallitustyöstä. Kysymykset ja yhteydenotot hallitus@tampereenvanhemmat.fi


Ilmoittaudu allaolevalla lomakkeella

Rooli, jossa osallistun
Oletko kiinnostunut hallitustyöstä kaudelle 2024

Auta meitä suunnittelemaan toimintaa

Mitkä olisivat mielestäsi 2 tärkeintä asiaa, mitä Tampereen Vanhemmat ry voisi yrittää edistää kaupunkiin päin vuonna 2024?

Tärkeimmät 2 asiaa mielestäni

Miten Tampereen vanhemmat voi parhaiten auttaa jäsenvanhempainyhdistystä? Millaisesta toiminnasta on eniten apua vanhempainyhdistyksen näkökulmasta?